Finns Tomten ?


Följande beräkningar läste vi i en artikel och bör vara behjälpliga vid bedömningen huruvida tomten finns eller ej:

Det finns ca 2 miljarder barn på jorden. Men nu vill ju tomten inte besöka muslimer, hinduer, judar eller buddister, vilket reducerar antalet till 15% eller 378 miljoner. Med ett världsgenomsnitt på 3,5 barn per hushåll är det sålunda 108 miljoner hushåll att besöka, om vi kan anta att det finns minst ett snällt barn i varje hem.

Jultomten har, på grund av jordens olika tidszoner och rotation, ca 3,5 timme på sig att jobba, om vi antager att han reser västerut, vilket ju blir mest logiskt. Han besöker sålunda 967,7 hem per sekund. Det betyder alltså att för varje kristet hem med minst ett snällt barn, har tomten ca 1/1000 sek till att parkera släden, springa ut och hoppa ner genom skorstenen, dela ut julklappar, hoa 3 gånger, klämma 2 snapsar, upp genom skorstenen igen, i släden och iväg till nästa hus.

Om vi antar att alla hem som ska besökas är jämnt fördelade är det ca 1 km mellan varje hus i genomsnitt. Tomten färdas sålunda ca 100 miljoner km, toabesök och andra pauser räknas ej. Med andra ord flyger tomtens släde med ungefär 1000 km per sekund eller 3000 gånger ljudets hastighet. Som jämförelse kan nämnas att den snabbaste farkost som människan hittills skapat, rymdsonden Ulyssevs, färdas ca 50 km per sekund.

Som kuriosa kan nämnas att en normal frisk ren kan komma upp i en hastighet av ungefär 30 km i timmen. Lasten i släden är ett annat intressant objekt. Om vi antar att varje barn får klappar motsvarande 1 kg, har släden en last på 500.000 ton, tomtens vikt ej medräknad. På land kan en normalstark ren dra ungefär 200 kilo. Även om vi antar att de speciella flygande renarna kan dra en vikt 10 gånger denna, kommer inte släden ur fläcken, om inte tomten skaffar ca 360.000 dragvilliga renar. Detta kommer att ge släden en samlad vikt på 600.000 ton. 600.000 ton som flyger med 1.000 km  per sekund alstrar ett enormt luftmotstånd. Detta kommer att hetta upp renarna, ungefär som en meteorrit som inträder i jordatmosfären.

De två ledarrenarna kommer då att absorbera en energi motsvarande 14.300 trilliarder joule per sek, eller 14.300 trillioner watt. Ledarrenarna kommer helt enkelt att brinna upp omedelbart och de bakomvarande kommer att utsättas för en ljudvallsbang och därefter själv brinna upp. Alla renarna kommer att möta sina anfäder på mindre än 4,26 tusendels sekund, dvs när tomten når till sitt femte hus. Detta är dock hypotetiskt, för då släden accelererar från 0 till 1000 km/s på 1/1000 sek kommer alla i släden bli utsatta för en G-kraft 17.500 gånger större än tyngdkraften.

En tomte på ca 150 kg, (vikten är uppskattad efter existerande kopior), skulle naglas fast i bakre delen av släden motsvarande en vikt av ca 3 miljoner kg, vilket ögonblickligen skulle krossa varje ben i hans kropp och förvandla honom till en våt fläck.

Slutsatsen bör bli att om tomtejäveln någonsin levat så är han definitivt död nu.

GOD JUL !