Tjôtig Anka.


En anka går in i en bar och frågar bartendern: "Har du bröd?"

Bartendern: "Nej."

Ankan: "Har du bröd?"

Bartendern: "Nej."

Ankan: "Har du bröd?"

Bartendern: "Nej, vi har inget bröd"

Ankan: "Har du bröd?"

Bartendern: "Nej vi har inget jävla bröd här!"

Ankan: "Har du bröd?"

Bartendern: "Nej! Är du döv eller? Vi har inget jävla bröd här! Frågar du om jag har bröd en gång till så spikar jag fast din näbb i bardisken din irriterande ankjävel!"

Ankan: "Har du spik?"

Bartendern: "Nej."

Ankan: "Har du bröd då?"