Journalgrodor.


Här följer några intressanta utdrag ur den svenska tidskriften "Dagens Medicin".
Det är hämtat ur läkarjournaler från olika vårdcentraler runt om i landet.